Firma Prywatny Gabinet Urazowo-Ortopedyczny Maciej Kentel (Centrum Medyczne eMKaMED)  zrealizowała projekt pt. Wdrożenie nowych metod leczenia uszkodzeń elementów chrzęstnych i chrzęstno -włóknistych stawów w technice artroskopowej, w oparciu o najnowsze technologie, w tym wykorzystujące terapię komórkami macierzystymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu było wdrożenie w eMKa MED Centrum medycznym  innowacyjnych metod leczenia uszkodzeń elementów chrzęstnych i chrzęstno-włóknistych stawów w technice artroskopowej, w oparciu o najnowsze technologie medyczne.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji inwestycji eMKa MED Centrum medyczne będzie świadczyć usługi w oparciu o najnowsze osiągnięcia współczesnej medycyny, w oparciu o nowe metody diagnozowania i leczenia chorób narządu ruchu

Wartość projektu ogółem: 436 631,22 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 345 743,19 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 155 584,45 zł