Biologiczną podstawę terapii Orthokine ® stanowi proces kompetycyjnego blokowania specyficznych receptorów prozapalnych interleukiny IL-1, poprzez naturalnie występujące w surowicy krwi komplementarne do tych receptorów białka nazywane antagonistami receptora interleukinowego IL-1 RA.Punktem wyjścia w projektowaniu tej terapii była obserwacja procesów destrukcji chrząstki stawowej prowadzących do zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego, które wykazały obecność nadmiernych ilości prozapalnych cytokin, m.in. IL-1 lub nie- dostatecznej ilości jej antagonistów. Podjęto więc próbę zwielokrotnienia naturalnych cytokin hamujących kaskadę zapalną, poprzez ich naturalną syntezę przez komórki monocytarne, w odpowiedniej temperaturze i na odpowiednim podłożu w warunkach in vitro. Okazało się, że specjalne szkło barokrzemowe powleczone tlenkiem chromu jest skutecznym aktywatorem procesu syntezy białek an- tagonistycznych do receptora interleukinowego, w tym specyficznie dla receptora IL-1. Drugą zaletą proce- su wzbogacania własnej surowicy jest uzyskanie bar-dzo dużej koncentracji czynników wzrostu takich jak insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1), płytko- pochodny czynnik wzrostu (PDGF), transformujący czynnik wzrostu-beta 1 (TGF-β1), które mają charakter regenerujący i gojący.

Terapia Orthokine® to leczenie  które polega na podaniu białek przeciwzapalnych oraz czynników wzrostu do chorego stawu. Substancje aktywne uzyskane są z krwi pacjenta. Stąd określenie  autoterapia.  Zaletą metody jest to, że białka pochodzące z własnej krwi nie zawierają żadnych obcych dla organizmu substancji.

Terapia Orthokine® – opracowana przez niemieckich naukowców i opisana w wielu renomowanych periodykach naukowych, jest stosowana na świecie od ponad 10 lat.

Leczenie przeprowadza się następująco:  w pierwszym etapie terapii, z żyły pacjenta zostaje pobrana krew do specjalistycznej strzykawki EOT®II, zawierającej odpowiednio spreparowane substancje kontaktowe.

Konstrukcja i zawartość strzykawki powodują, że w kontakcie z nią komórki pobranej krwi pacjenta są pobudzane do produkcji specyficznych białek, mających zdolność do hamowania procesów zapalnych,  z których najważniejsze to białko zwane IL-1Ra. Proces otrzymywania białek przeciwzapalnych zwany kondycjonowaniem, przeprowadzany jest w cieplarce laboratoryjnej, w kontrolowanych warunkach i  trwa ok. 6-9 godzin. Po jego zakończeniu oddziela się niepotrzebne już krwinki i uzyskana w ten sposób płynna część krwi pozbawiona krwinek, tzw. kondycjonowana surowica, jest następnie zwrotnie wstrzykiwana pacjentowi, od którego pobrano krew. Zastrzyki wykonuje się w dotknięty zapaleniem obszar: staw w okolice korzeni nerwów kręgosłupa lub po urazie sportowym mięśni i ścięgien.

Dzięki przeciwzapalnym własnościom białka IL-1Ra, proces chorobowy i postępujące niszczenie tkanek zostają spowolnione lub powstrzymane.

Z jednego pobrania krwi otrzymuje się 4-6 porcji kondycjonowanej surowicy, która jest następnie używana do serii wstrzyknięć, zawsze u tego samego pacjenta od którego krew została pobrana. 

Pierwsze wstrzykniecie może być wykonane jeszcze tego samego dnia. Do kolejnych wstrzyknięć nie ma konieczności ponownego pobierania krwi – uzyskane za pierwszym razem porcje kondycjonowanej surowicy przechowuje się bowiem w stanie zamrożonym w temperaturze – 20 st. C i po rozmrożeniu są one wykorzystywane do kolejnych wstrzyknięć

Terapia Orthokine®ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz zmniejsza zużycie chrząstki stawowej.

O częstotliwości i odstępach między podaniami decyduje lekarz specjalista.

Zalety terapii Orthokine®:

·      nie wymaga znieczulenia ogólnego ani operacji chirurgicznej

·      znikome ryzyko wystąpienia infekcji

·      posiada właściwości łagodzące dolegliwości bólowe

·      zapobiega powstaniu stanu zapalnego

·      opóźnia niszczenie chrząstki i ją zabezpiecza

·      terapię można powtarzać

Wskazania do leczenia biologicznego:

·      Bóle stawów – choroba zwyrodnieniowa stawów (np. Kolanowego, biodrowego)

·      Po operacji stawu kolanowego (np. rekonstrukcji wiązadła krzyżowego)

·      Bóle kręgosłupa ( np. odcinka lędźwiowego) 

·      U sportowców po urazach (np. stawów, mięśni, ścięgien)

Schemat terapii Orthokine®: