ADRES KLINIKI: 53-110 Wrocław, ul. Ślężna 169

TELEFON: 71 302 75 65

PRZYPADKI NAGŁE: 601 732 903

ADRES EMAIL: pacjent@emkamed.com.pl